معرفی ساز کلمبونگ در شوبندر

 

 

ویدیوی معرفی ساز ابداعی اسحق احمدی ( کلمبونگ ) در برنامه شو بندر سیمای مرکز خلیج فارس

منتشر کننده : هرمزگانی دات نت و بندریها

 

ویدیو معرفی ساز کلمبونگ
MP4
دریـافت

 


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL