نمایشگاه صنایع دستی

http://s3.picofile.com/file/8216418400/Hormozgani2_Copy.jpg

هرمزگانی دات نت، گزارش تصویری نمایشگاه حراج صنایع دستی به نفع موسسه خیره خانه آرزوهای آبی هرمزگان برای کمک به زنان و کودکان بی سرپرست

 

http://s3.picofile.com/file/8216419250/Hormozgani2.jpg

 

http://s6.picofile.com/file/8216420200/Hormozgani9.jpg

 

http://s6.picofile.com/file/8216418368/Hormozgani.jpg

 

http://s6.picofile.com/file/8216419642/Hormozgani7.jpg

 

http://s6.picofile.com/file/8216419742/Hormozgani8.jpg

 

http://s6.picofile.com/file/8216419226/Hormozgani3.jpg

 

http://s6.picofile.com/file/8216420242/Hormozgani10.jpg

 

http://s6.picofile.com/file/8216419550/Hormozgani6.jpg

 

http://s6.picofile.com/file/8216419476/Hormozgani5.jpg

 

http://s3.picofile.com/file/8216420384/Hormozgani11.jpg

 

http://s6.picofile.com/file/8216420476/Hormozgani12.jpg

 

عکاس : علی آرمان نژاد / هرمزگانی دات نت


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL