کمبودکپسول گاز درمرکزاستان

http://s1.picofile.com/file/8227085350/Hormozgani_ali1_Copy.jpg

هرمزگانی دات نت، کمبود کپسول گاز خانگی در این روزها به مشکل خیلی از شهروندان بندرعباس تبدیل شده است، کمبود کپسول مخصوصاً از نوع ایران گاز به حدی است که شهروندان باید ساعتها در سطح شهر منتظر یا سرگردان ماشین حمل کپسول باشند یا اینکه خودشان به شرکت ذخیره سازی گاز مراجعه نمایند. ( عکسها مربوط به چند نقطه از شهر و ورودی شرکت ذخیره سازی گاز می باشد )

 

http://s3.picofile.com/file/8227085376/Hormozgani_ali1.jpg

 

http://s1.picofile.com/file/8227085650/Hormozgani_ali10.jpg

 

http://s1.picofile.com/file/8227085476/Hormozgani_ali2.jpg

 

http://s1.picofile.com/file/8227085550/Hormozgani_ali6.jpg

 

http://s1.picofile.com/file/8227085518/Hormozgani_ali4.jpg

 

http://s1.picofile.com/file/8227085600/Hormozgani_ali8.jpg

 

http://s1.picofile.com/file/8227085534/Hormozgani_ali5.jpg

 

http://s3.picofile.com/file/8227085618/Hormozgani_ali9.jpg

 

http://s3.picofile.com/file/8227085492/Hormozgani_ali3.jpg

 

http://s3.picofile.com/file/8227085576/Hormozgani_ali7.jpg

 

http://s3.picofile.com/file/8227085676/Hormozgani_ali11.jpg

 

عکاس : علی آرمان نژاد  –  هرمزگانی دات نت


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL