تصویری-نمایشگاه صنایع دستی هرمزگان

 

..

.

هرمزگانی دات نت، گزارش تصویری نمایشگاه بزرگ صنایع دستی هرمزگان – محل دائمی نمایشگاه های استان – 24 الی 27 تیرماه95

عکاس : علی آرمان نژاد / هرمزگانی دات نت

.

.

نمایشگاه صنایع دستی هرمزگان

http://s6.picofile.com/file/8259990842/Hormozgani1.jpg

http://s7.picofile.com/file/8259990918/Hormozgani4.jpg

http://s6.picofile.com/file/8259990934/Hormozgani5.jpg

http://s7.picofile.com/file/8259990950/Hormozgani6.jpg

http://s6.picofile.com/file/8259990884/Hormozgani2.jpg

http://s6.picofile.com/file/8259991334/Hormozgani23.jpg

http://s7.picofile.com/file/8259990818/8.jpg

http://s6.picofile.com/file/8259990976/Hormozgani9.jpg

http://s7.picofile.com/file/8259990968/Hormozgani7.jpg

http://s7.picofile.com/file/8259991118/Hormozgani16.jpg

http://s6.picofile.com/file/8259991100/Hormozgani15.jpg

http://s7.picofile.com/file/8259991226/Hormozgani19.jpg

http://s7.picofile.com/file/8259991150/Hormozgani18.jpg

http://s7.picofile.com/file/8259991134/Hormozgani17.jpg

http://s7.picofile.com/file/8259991318/Hormozgani22.jpghttp://s7.picofile.com/file/8259991350/Hormozgani24.jpg

http://s6.picofile.com/file/8259991034/Hormozgani12.jpg

http://s6.picofile.com/file/8259990984/Hormozgani10.jpg

http://s7.picofile.com/file/8259991018/Hormozgani11.jpg

http://s6.picofile.com/file/8259991068/Hormozgani13.jpg

http://s7.picofile.com/file/8259991076/Hormozgani14.jpg

http://s7.picofile.com/file/8259991268/Hormozgani20.jpghttp://s7.picofile.com/file/8259991284/Hormozgani21.jpg


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL