گزارش تصویری آذرخش و توسعه الوند

هرمزگانی دات نت، گزارش تصویری دیدار دو تیم آذرخش سرخون بندرعباس و طرح و توسعه الوند

پنجشنبه 2 دی  ۹۵ عکاس : علی آرمان نژاد

 

http://s9.picofile.com/file/8279679568/Hormozgani2az.jpg

http://s8.picofile.com/file/8279679692/Hormozgani6.jpg

http://s8.picofile.com/file/8279679642/Hormozgani4jpg.jpg

http://s9.picofile.com/file/8279679876/Hormozganiazerakhsh.jpghttp://s9.picofile.com/file/8279679668/Hormozgani5.jpg

http://s8.picofile.com/file/8279679600/Hormozgani3.jpg

http://s9.picofile.com/file/8279679534/Hormozgani1.jpg

http://s8.picofile.com/file/8279679742/Hormozgani8.jpg

http://s8.picofile.com/file/8279679842/Hormozgani10.jpg

http://s9.picofile.com/file/8279679718/Hormozgani7.jpg

http://s8.picofile.com/file/8279679800/Hormozgani9.jpg


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL