گزارش تصویری دیدار فینال مسابقات فوتبال زیر ۱۸ سال دانش آموزی کشور

هرمزگانی دات نت، گزارش تصویری دیدار فینال مسابقات فوتبال زیر 18 سال دانش آموزی کشور بین دو تیم هرمزگان و تهران

یکشنبه 24 بهمن  ۹۵ – بندرعباس ورزشگاه تختی / عکاس : علی آرمان نژاد

http://s8.picofile.com/file/8286222700/Hormozgan4.jpg

http://s9.picofile.com/file/8286222826/Hormozgani5.jpg

http://s8.picofile.com/file/8286222800/Hormozgani4.jpg

http://s8.picofile.com/file/8286222842/Hormozgani6.jpg

http://s8.picofile.com/file/8286222918/Hormozgani9.jpg

http://s8.picofile.com/file/8286222900/Hormozgani8.jpg

http://s8.picofile.com/file/8286222876/Hormozgani7.jpg

http://s9.picofile.com/file/8286222934/Hormozgani10.jpg

http://s9.picofile.com/file/8286223018/Hormozgani11.jpg

http://s8.picofile.com/file/8286223034/Hormozgani12.jpg

http://s8.picofile.com/file/8286223826/Hormozgani31.jpg

http://s8.picofile.com/file/8286223084/Hormozgani13.jpg

http://s8.picofile.com/file/8286223192/Hormozgani16.jpg

http://s9.picofile.com/file/8286223126/Hormozgani14.jpg

http://s8.picofile.com/file/8286223226/Hormozgani17.jpg

http://s9.picofile.com/file/8286223142/Hormozgani15.jpg

http://s9.picofile.com/file/8286223242/Hormozgani18.jpg

http://s8.picofile.com/file/8286223268/Hormozgani19.jpg

http://s8.picofile.com/file/8286223300/Hormozgani20.jpg

http://s9.picofile.com/file/8286223368/Hormozgani21.jpg

http://s9.picofile.com/file/8286223376/Hormozgani22.jpg

http://s8.picofile.com/file/8286223392/Hormozgani23.jpg

http://s9.picofile.com/file/8286223450/Hormozgani24.jpg

http://s9.picofile.com/file/8286223484/Hormozgani25.jpg

http://s8.picofile.com/file/8286223518/Hormozgani26.jpg

http://s8.picofile.com/file/8286223568/Hormozgani27.jpg

http://s9.picofile.com/file/8286223618/Hormozgani28.jpg

http://s9.picofile.com/file/8286223700/Hormozgani29.jpg

http://s9.picofile.com/file/8286223776/Hormozgani30.jpg

http://s9.picofile.com/file/8286223868/Hormozgani32.jpg

http://s8.picofile.com/file/8286223918/Hormozgani33.jpg

http://s8.picofile.com/file/8286223926/Hormozgani34.jpg

http://s8.picofile.com/file/8286223976/Hormozgani36.jpg

http://s9.picofile.com/file/8286223942/Hormozgani35.jpg


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL