انتشار کتاب تاریخچه سینمای هرمزگان

هرمزگانی دات نت، جلد اول کتاب “تاریخچه سینمای هرمزگان” توسط “ایمان رضایی و احسان رضایی” به‌عنوان گردآورنده و مؤلف منتشر شد.

جلد اول  کتاب تاریخچه سینمای هرمزگان در ۳۸۰ صفحه و ۱۷ فصل گردآوری و تألیف شده است.

در این کتاب به پایه‌گذاران سینما در هرمزگان، سینمای آزاد، فعالیت‌های سینماگران هرمزگانی، سالن‌های سینما و رویدادهای مهم سینمای هرمزگان، جشنواره‌ها و موارد متنوع دیگر پیرامون هنر سینما در هرمزگان از آغاز تا سال  ۱۳۹۲ پرداخته‌شده و توسط نشر رسول منتشرشده است.

علاقه‌مندان می‌توانند این کتاب را از کتاب‌فروشی‌های پنج استاد واقع در خیابان دانشگاه، کتاب‌فروشی سرو واقع در چهارراه داماهی، کتاب‌فروشی سروش واقع در چهار سازمان و کتاب‌فروشی اندیشه واقع در شهر نمایش پاساژ شهر نمایش تهیه کنند.


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL