ثبت رکورد روپایی برعکس توسط “آرش احمدی”

هرمزگانی دات نت، آرش احمدی طیفکانی که در این چند وقت اخیر با ثبت روکوردهای مختلف جهانی از خود یک چهره متفاوت از حرفه ای گری در ورزش را به نمایش گذاشته است  در حرکتی جدید موفق به ثبت رکورد روپایی برعکس به مسافت دوهزار و ۱۶۰ متر شد.

این ورزشکار هرمزگانی ۶۴۸۰ روپایی در ۱۲۱ دقیقه بنام خود به ثبت رساند.

رکورد آرش احمدی طیفکانی با حضور نماینده کنفدراسیون ثبت رکوردهای جهانی ایمارو در سالن ورزشی  اروند سورو بندرعباس انجام شد.

آرش احمدی تاکنون بیش از ۱۰ رکورد مختلف در دنیا به نام خود به ثبت رسانده است.


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL