حمام گپ ، مکانی برای تزریق معتادان


گزارش اختصاصی هرمزگانی دات نت :

حمام گپ ، مکانی برای تزریق معتادانهرمزگانی دات نت – قدیمی ترین حمام شهر بندرعباس در تقاطع بلوکی که مربوط به دوره قاجاریه

است ، اکنون مکانی است که معتادان از آن برای تزریق مواد استفاده می کنند . مکانی که

می توان با کمی بازسازی به یکی از نقاط گردشگری شهر بندرعباس تبدیل شود .

 

هرمزگانی دات نت / تهیه گزارش : bihamta66  


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL