نمایشگاه از اتد تا اجرا

http://s6.picofile.com/file/8197449376/1_Copy.jpg

http://s3.picofile.com/file/8197402192/1.jpg

 

هرمزگانی دات نت، نمایشگاه از اتد تا اجرا، ژوژمان طراحی لباس دانشجویان دانشکده فرهنگ و هنر خلیج فارس از مورخ هشتم تیر ماه به مدت 4 روز در نگارخانه گرمساری واقع در فرهنگسرای طوبی برگزار گردید.

عکاس : علی آرمان نژاد

http://s3.picofile.com/file/8197460642/2.jpg

 

http://s3.picofile.com/file/8197402334/3.jpg

 

http://s3.picofile.com/file/8197402418/4.jpg

 

http://s3.picofile.com/file/8197402468/5.jpg

 

http://s6.picofile.com/file/8197449126/7.jpg

 

http://s3.picofile.com/file/8197449184/8.jpg

 

http://s3.picofile.com/file/8197402592/6.jpg

 

http://s3.picofile.com/file/8197449334/12.jpg

 

http://s3.picofile.com/file/8197449250/10.jpg

 

http://s6.picofile.com/file/8197449200/9.jpg

 

http://s3.picofile.com/file/8197460676/11.jpg


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL