وضعیت زندگی مردم بشاگرد ۱

http://s6.picofile.com/file/8217950184/4_3_Copy.jpg

هرمزگانی دات نت، گزارش تصویری از وضعیت زندگی مردم بشاگرد هرمزگان – عکس : علی آرمان نژاد

 

http://s3.picofile.com/file/8217600850/4_3.jpg

 

http://s6.picofile.com/file/8217600768/1_4_.jpg

 

 

http://s6.picofile.com/file/8217601118/5_2.jpg

 

http://s3.picofile.com/file/8217601026/4_9.jpg

 

http://s3.picofile.com/file/8217601076/5_1.jpg

 

http://s3.picofile.com/file/8217600900/4_5.jpg

 

http://s6.picofile.com/file/8217600800/2_.jpg

 

http://s3.picofile.com/file/8217600876/4_4.jpg

 

http://s6.picofile.com/file/8217600750/1_2_.jpg

 

http://s3.picofile.com/file/8217601126/5_3.jpg

 

http://s6.picofile.com/file/8217601168/5_5.jpg

 

http://s6.picofile.com/file/8217601184/5_6.jpg

 

http://s6.picofile.com/file/8217601326/6_2.jpg

 

http://s6.picofile.com/file/8217600826/4_2.jpg

 

http://s6.picofile.com/file/8217602276/1_5_.jpg

 

http://s6.picofile.com/file/8217601050/4_11.jpg

 

عکس : علی آرمان نژاد / هرمزگانی دات نت


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL