گزارش تصویری – بازارچه خیریه غذا

http://s6.picofile.com/file/8242008668/Hormozgani_jpg1_Copy.jpg

هرمزگانی دات نت، گزارش تصویری بازارچه خیریه غذا به نفع کودکان بی سرپرست و معلول “بیت الزهرا (س)” 13 اسفندماه – موزه مردم شناسی هرمزگان / عکاس : علی آرمان نژاد

http://s7.picofile.com/file/8242008700/Hormozgani_jpg1.jpg

http://s6.picofile.com/file/8242008726/Hormozgani2.jpg

http://s6.picofile.com/file/8242008850/Hormozgani6.jpg

http://s6.picofile.com/file/8242008826/Hormozgani5.jpg

http://s6.picofile.com/file/8242008792/Hormozgani4.jpg

http://s6.picofile.com/file/8242008900/Hormozgani7.jpg

http://s7.picofile.com/file/8242008934/Hormozgani8.jpg

http://s7.picofile.com/file/8242008992/Hormozgani9.jpg

http://s6.picofile.com/file/8242009018/Hormozgani10.jpg

http://s7.picofile.com/file/8242009142/Hormozgani13.jpg

http://s6.picofile.com/file/8242009092/Hormozgani12.jpg

http://s7.picofile.com/file/8242008776/Hormozgani3.jpg

http://s6.picofile.com/file/8242009042/Hormozgani11.jpg

http://s6.picofile.com/file/8242009176/Hormozgani14.jpg

http://s7.picofile.com/file/8242009226/Hormozgani16.jpg

http://s7.picofile.com/file/8242009184/Hormozgani15.jpg

عکاس : علی آرمان نژاد – هرمزگانی دات نت


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL