گزارش تصویری ازگردهمائی”نه به انتزاع گاوبندی”۲

http://s7.picofile.com/file/8256227076/Hormozgani4_Copy.jpg

هرمزگانی دات نت، گزارش تصویری از گردهمائی نه به انتزاع گاوبندی ” فرهنگسرای طوبی – 27 خرداد ماه 95 / عکاس : محمدرضا مرادی

.

http://s7.picofile.com/file/8256227118/Hormozgani4.jpg

http://s6.picofile.com/file/8256227000/Hormozgani1.jpg

http://s6.picofile.com/file/8256227042/Hormozgani2.jpg

http://s7.picofile.com/file/8256227050/Hormozgani3.jpg

http://s6.picofile.com/file/8256227218/Hormozgani5.jpg

http://s6.picofile.com/file/8256227242/Hormozgani6.jpg

http://s6.picofile.com/file/8256227476/Hormozgani13.jpg

http://s6.picofile.com/file/8256227334/Hormozgani9.jpg

http://s6.picofile.com/file/8256227376/Hormozgani10.jpg

http://s6.picofile.com/file/8256227426/Hormozgani11.jpg

http://s7.picofile.com/file/8256227450/Hormozgani12.jpg

http://s7.picofile.com/file/8256227268/Hormozgani7.jpg

http://s7.picofile.com/file/8256227284/Hormozgani8.jpg


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL