گزارش تصویری دیدار شهرداری بندرعباس و بیمارستان قلب شیراز

هرمزگانی دات نت، گزارش تصویری دیدار دو تیم شهرداری بندرعباس و بیمارستان قلب شیراز در پارچوب هفته ی هفتم و پایانی نیم فصل رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال ساحلی باشگاههای کشور – دوشنبه 8 شهریور 95

(نتیجه این دیدار 5 بر یک به سود شهرداری) / عکاس : علی آرمان نژاد

http://s7.picofile.com/file/8265604626/Hormozgani1.jpg

http://s7.picofile.com/file/8265604684/Hormozgani2.jpg

http://s7.picofile.com/file/8265604692/Hormozgani3.jpg

http://s7.picofile.com/file/8265604718/Hormozgani4.jpg

http://s7.picofile.com/file/8265604742/Hormozgani5.jpg

http://s7.picofile.com/file/8265604776/Hormozgani6.jpg

http://s6.picofile.com/file/8265604784/Hormozgani7.jpg

http://s6.picofile.com/file/8265604842/Hormozgani8.jpg

http://s7.picofile.com/file/8265604850/Hormozgani9.jpg

http://s6.picofile.com/file/8265604892/Hormozgani10.jpg

http://s7.picofile.com/file/8265604900/Hormozgani11.jpg

http://s7.picofile.com/file/8265604934/Hormozgani12.jpg

http://s7.picofile.com/file/8265604968/Hormozgani13.jpg

http://s6.picofile.com/file/8265604984/Hormozgani14.jpg

http://s7.picofile.com/file/8265604992/Hormozgani15.jpg

http://s6.picofile.com/file/8265605042/Hormozgani16.jpg

http://s6.picofile.com/file/8265605068/Hormozgani17.jpg

http://s6.picofile.com/file/8265605084/Hormozgani18.jpg

http://s7.picofile.com/file/8265605092/Hormozgani19.jpg

http://s7.picofile.com/file/8265605142/Hormozgani20.jpg

http://s6.picofile.com/file/8265605168/Hormozgani21.jpg

http://s6.picofile.com/file/8265605184/Hormozgani22.jpg

http://s6.picofile.com/file/8265605226/Hormozgani23.jpg

http://s7.picofile.com/file/8265605268/Hormozgani25.jpg

http://s6.picofile.com/file/8265605292/Hormozgani26.jpg

http://s7.picofile.com/file/8265605234/Hormozgani24.jpg


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL