گزارش تصویری-دیدار شهرداری بندرعباس و چلیچه شهرکرد

هرمزگانی دات نت، گزارش تصویری دیدار دو تیم شهرداری بندرعباس و شهید نوروزی چلیچه در روز پایانی هفتمین دوره رقابتهای لیگ برتر بانوان – پنجشنبه 20 آبان 95 عکاس : علی آرمان نژاد

(نتیجه این دیدار 20بر 0 به سود شهرداری و کسب عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر فوتبال ساحلی)

http://s9.picofile.com/file/8274313984/Hormozgani29.jpg

http://s8.picofile.com/file/8274311884/Hormozgani2.jpg

http://s8.picofile.com/file/8274311976/Hormozgani4.jpg

http://s8.picofile.com/file/8274312100/Hormozgani5.jpg

http://s9.picofile.com/file/8274312126/Hormozgani6.jpg

http://s8.picofile.com/file/8274312168/Hormozgani7.jpg

http://s9.picofile.com/file/8274312184/Hormozgani8.jpg

http://s8.picofile.com/file/8274312226/Hormozgani9.jpg

http://s9.picofile.com/file/8274312292/Hormozgani10.jpg

http://s9.picofile.com/file/8274312384/Hormozgani11.jpg

http://s8.picofile.com/file/8274312450/Hormozgani12.jpg

http://s8.picofile.com/file/8274312618/Hormozgani13.jpg

http://s8.picofile.com/file/8274312526/Hormozgani14.jpg

http://s8.picofile.com/file/8274312984/Hormozgani16.jpg.

http://s9.picofile.com/file/8274313018/Hormozgani17.jpg

http://s9.picofile.com/file/8274313042/Hormozgani18.jpg

http://s8.picofile.com/file/8274313076/Hormozgani19.jpg

http://s8.picofile.com/file/8274313118/Hormozgani20.jpg

http://s8.picofile.com/file/8274313226/Hormozgani21.jpg

http://s8.picofile.com/file/8274313326/Hormozgani22.jpg

http://s9.picofile.com/file/8274313450/Hormozgani23.jpg

http://s8.picofile.com/file/8274313584/Hormozgani24.jpg

http://s8.picofile.com/file/8274313700/Hormozgani25.jpg

http://s9.picofile.com/file/8274313776/Hormozgani26.jpg

http://s8.picofile.com/file/8274313876/Hormozgani27.jpg


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL