گزارش تصویری از نخستین جشنواره استعدادیابی “ناصریا”هرمزگانی دات نت، گزارش تصویری از نخستین جشنواره استعدادیابی “ناصریا”

نهم و دهم دی ماه 1395 – فرهنگسرای طوبی / عکاس : علی آرمان نژاد


http://s8.picofile.com/file/8280480276/Hormozgani_naser5.jpg

http://s8.picofile.com/file/8280596600/Hormozgani1.jpg

http://s8.picofile.com/file/8280596642/Hormozgani2.jpg

http://s9.picofile.com/file/8280480326/Hormozganinaser6.jpg

http://s8.picofile.com/file/8280480342/Hormozganinaser7.jpg

http://s8.picofile.com/file/8280480226/Hormozgani_naser4.jpg

http://s8.picofile.com/file/8280480192/Hormozgani_naser2.jpg

http://s9.picofile.com/file/8280480142/Hormozgani_naser1.jpg

http://s9.picofile.com/file/8280596676/Hormozgani4.jpg

http://s8.picofile.com/file/8280596684/Hormozgani5.jpg

http://s8.picofile.com/file/8280596726/Hormozgani6.jpg

http://s9.picofile.com/file/8280596776/Hormozgani7.jpg

http://s9.picofile.com/file/8280596792/Hormozgani8.jpg

http://s8.picofile.com/file/8280596850/Hormozgani9.jpg

http://s8.picofile.com/file/8280596668/Hormozgani3jpg.jpg

http://s8.picofile.com/file/8280596934/Hormozgani10.jpg

http://s9.picofile.com/file/8280597126/Hormozgani12.jpg

http://s8.picofile.com/file/8280597000/Hormozgani11.jpg

http://s9.picofile.com/file/8280597168/Hormozgani13.jpg

http://s9.picofile.com/file/8280597192/Hormozgani14.jpg

http://s8.picofile.com/file/8280597234/Hormozgani15.jpg

http://s9.picofile.com/file/8280597284/Hormozgani16.jpg

http://s8.picofile.com/file/8280597326/Hormozgani17.jpg

http://s9.picofile.com/file/8280597368/Hormozgani18.jpg

http://s8.picofile.com/file/8280597434/Hormozgani19.jpg

http://s8.picofile.com/file/8280597518/Hormozgani20.jpg


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL