طرح های “آدا” در سطح شهر

هرمزگانی دات نت، رنگ آمیزی بر روی دیوارهای سطح شهر تاثیر به سزایی در زیباسازی محیط شهری و ایجاد نشاط و آرامش برای شهروندان به همراه خواهد داشت ، اما در این بین هنرمندانی نیز پیدا می شوند که با نو آوری و سبک خاص خود در زیباسازی محیط شهری نقش به سزایی دارند.

در اینجا نمونه طرح هایی از هنرمندی ملقب به “آدا”  که بر روی دیوارهای مخروبه یا رنگ و رو رفته در سطح شهر بندرعباس که با مضنونی خاص در طول یکسال اخیر  اجرا شده است را مرور می کنیم .

عکاس : علی آرمان نژاد / هرمزگانی دات نت

http://s9.picofile.com/file/8291421092/Hormozgani12.jpg

http://s8.picofile.com/file/8291420434/Hormozgani1.jpg

http://s8.picofile.com/file/8291420484/Hormozgani3.jpg

http://s9.picofile.com/file/8291420534/Hormozgani4.jpg

http://s9.picofile.com/file/8291420576/Hormozgani5.jpg

http://s8.picofile.com/file/8291420584/Hormozgani6.jpg

http://s9.picofile.com/file/8291420618/Hormozgani7.jpg

http://s8.picofile.com/file/8291420650/Hormozgani8.jpg

http://s9.picofile.com/file/8291420450/Hormozgani2.jpg

http://s9.picofile.com/file/8291420684/Hormozgani9.jpg

http://s8.picofile.com/file/8291420734/Hormozgani10.jpg

http://s8.picofile.com/file/8291420776/Hormozgani11.jpg


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL