گزارش تصویری از هفتمین جشنواره موسیقی مرزداران خلیج فارس

هرمزگانی دات نت،  گزارش تصویری از هفتمین جشنواره موسیقی مرزداران خلیج فارس به مناسبت روز ملی خلیج فارس

با حضور گروه های موسیقی محلی و بومی  استان های سیستان و بلوچستان، بوشهر، خوزستان و هرمزگان

پارک غدیر بندرعباس / ۱۰ اردیبهشت   ۱۳۹۶  – عکاس : علی آرمان نژاد

http://s9.picofile.com/file/8293812268/Hormozgani_jpg14.jpg

http://s8.picofile.com/file/8293811992/Hormozgani_jpg1.jpg

http://s9.picofile.com/file/8293812018/Hormozgani_jpg2.jpg

http://s8.picofile.com/file/8293812042/Hormozgani_jpg3.jpg

http://s9.picofile.com/file/8293812084/Hormozgani_jpg4.jpg

http://s8.picofile.com/file/8293811950/Hormozgani_6.jpg

http://s8.picofile.com/file/8293812118/Hormozgani_jpg5.jpg

http://s8.picofile.com/file/8293812134/Hormozgani_jpg7.jpg

http://s8.picofile.com/file/8293812142/Hormozgani_jpg8.jpg

http://s8.picofile.com/file/8293812150/Hormozgani_jpg9.jpg

http://s8.picofile.com/file/8293812176/Hormozgani_jpg10.jpg

http://s8.picofile.com/file/8293812192/Hormozgani_jpg11.jpg

http://s8.picofile.com/file/8293812200/Hormozgani_jpg12.jpg

http://s9.picofile.com/file/8293812226/Hormozgani_jpg13.jpghttp://s9.picofile.com/file/8293812242/Hormozgani_jpg15.jpg

http://s9.picofile.com/file/8293812284/Hormozgani_jpg16.jpg

http://s8.picofile.com/file/8293812318/Hormozgani_jpg17.jpg


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL