گزارش تصویری از تیم فوتبال ساحلی بانوان شهرداری بندرعباس

هرمزگانی دات نت، گزارش تصویری از تیم فوتبال ساحلی بانوان شهرداری بندرعباس

( قهرمان شش دوره و نایب قهرمان دو دوره از رقابتهای لیگ برتر ایران و پرافتخار ترین تیم ورزشی هرمزگان در سطح کشور )

۲۷ لغایت ۳۱ شهریور ماه – زمین ساحلی غدیر بندرعباس / عکاس : علی آرمان نژاد

 

http://s9.picofile.com/file/8307344892/Hormozgani_new_jpg5.jpg

http://s8.picofile.com/file/8307345284/Hormozgani_new_jpg65.jpg

http://s9.picofile.com/file/8307344900/Hormozgani_new_jpg12.jpg

http://s8.picofile.com/file/8307345084/Hormozgani_new_jpg51.jpg

http://s8.picofile.com/file/8307345168/Hormozgani_new_jpg58.jpg

http://s9.picofile.com/file/8307345192/Hormozgani_new_jpg60.jpg

http://s8.picofile.com/file/8307345250/Hormozgani_new_jpg63.jpg

http://s8.picofile.com/file/8307345184/Hormozgani_new_jpg59.jpg

http://s9.picofile.com/file/8307345134/Hormozgani_new_jpg56.jpg

http://s9.picofile.com/file/8307345142/Hormozgani_new_jpg57.jpg

http://s8.picofile.com/file/8307345226/Hormozgani_new_jpg61.jpg

http://s8.picofile.com/file/8307345100/Hormozgani_new_jpg52.jpg

http://s9.picofile.com/file/8307345118/Hormozgani_new_jpg54.jpg

http://s8.picofile.com/file/8307349968/Hormozgani_new_jpg131.jpg

http://s8.picofile.com/file/8307349950/Hormozgani_new_jpg132.jpg

http://s9.picofile.com/file/8307345234/Hormozgani_new_jpg62.jpg

http://s9.picofile.com/file/8307345300/Hormozgani_new_jpg103.jpg

http://s8.picofile.com/file/8307344984/Hormozgani_new_jpg17.jpg

http://s9.picofile.com/file/8307345026/Hormozgani_new_jpg40.jpg

http://s9.picofile.com/file/8307345000/Hormozgani_new_jpg28.jpg

http://s8.picofile.com/file/8307349984/Hormozgani_new_jpg134.jpg

http://s9.picofile.com/file/8307345042/Hormozgani_new_jpg47.jpg

http://s8.picofile.com/file/8307345076/Hormozgani_new_jpg50.jpg

http://s8.picofile.com/file/8307350026/Hormozgani_new_jpg135.jpg

http://s9.picofile.com/file/8307350076/Hormozgani_new_jpg106.jpg

http://s9.picofile.com/file/8307266534/Hormozgani_new_jpg38.jpg

 

 


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL