گزارش تصویری از نمایشگاه اسناد تاریخی خاندان صفا

هرمزگانی دات نت، گزارش تصویری از نمایشگاه اسناد و بنچاق های تاریخی خاندان صفا مربوط به دوران سلطنت قاجار و پهلوی

گشایش از ۳ آبان ماه به مدت یک هفته – مکان : موزه مردم شناسی خلیج فارس بندرعباس/ عکاس : علی آرمان نژاد – هرمزگانی دات نت

 

http://s8.picofile.com/file/8310051284/Hormozgani_new_jpg1.jpg

http://s9.picofile.com/file/8310051300/Hormozgani_new_jpg2.jpg

http://s9.picofile.com/file/8310051576/Hormozgani_new_jpg18.jpg

http://s8.picofile.com/file/8310051342/Hormozgani_new_jpg4.jpg

http://s8.picofile.com/file/8310051568/Hormozgani_new_jpg17.jpg

http://s8.picofile.com/file/8310051384/Hormozgani_new_jpg7.jpg

http://s9.picofile.com/file/8310051368/Hormozgani_new_jpg6.jpg

http://s8.picofile.com/file/8310051350/Hormozgani_new_jpg5.jpg

http://s8.picofile.com/file/8310051326/Hormozgani_new_jpg3.jpg

http://s8.picofile.com/file/8310051400/Hormozgani_new_jpg8.jpg

http://s9.picofile.com/file/8310051418/Hormozgani_new_jpg9.jpg

http://s9.picofile.com/file/8310051434/Hormozgani_new_jpg10.jpg

http://s9.picofile.com/file/8310051450/Hormozgani_new_jpg12.jpg

http://s8.picofile.com/file/8310051534/Hormozgani_new_jpg16.jpg

http://s8.picofile.com/file/8310051442/Hormozgani_new_jpg11.jpg

http://s9.picofile.com/file/8310051468/Hormozgani_new_jpg13.jpg

http://s8.picofile.com/file/8310051526/Hormozgani_new_jpg15.jpg

http://s9.picofile.com/file/8310051600/Hormozgani_new_jpg20.jpg

http://s9.picofile.com/file/8310051592/Hormozgani_new_jpg19.jpg

http://s8.picofile.com/file/8310051484/Hormozgani_new_jpg14.jpg

 

 


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL