تصویری-نمایشگاه عکس”از خزر تا خلیج فارس”

هرمزگانی دات نت ، گزارش تصویری نمایشگاه عکس “از خزر تا خلیج فارس

۱۰ الی ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۷ – گالری گرمساری بندرعباس / عکاس : مفلح زیوری

http://s9.picofile.com/file/8325612518/Hormozgani_new_jpg1.jpg

http://s8.picofile.com/file/8325612534/Hormozgani_new_jpg2.jpg

http://s9.picofile.com/file/8325612568/Hormozgani_new_jpg3.jpg

http://s8.picofile.com/file/8325612576/Hormozgani_new_jpg4.jpg

http://s9.picofile.com/file/8325612600/Hormozgani_new_jpg6.jpg

http://s9.picofile.com/file/8325612584/Hormozgani_new_jpg5.jpg

http://s8.picofile.com/file/8325612634/Hormozgani_new_jpg7.jpg

http://s9.picofile.com/file/8325612676/Hormozgani_new_jpg8.jpg

http://s8.picofile.com/file/8325612692/Hormozgani_new_jpg10.jpg

http://s8.picofile.com/file/8325612700/Hormozgani_new_jpg11.jpg


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL