هوشنگ فارسی – آلبوم

هوشنگ فارسی / آلبوم

ترانه : ه‌وشنگ فارسی ، آرشیکا ، ناصر بلوچستانی

آهنگ : هوشنگ فارسی ، حمید سلیمی ، ناصر بلوچستانی

تنظیم : آرشام غفوری ، امین قاسمی ، حمید سلیمی ، حمید شهبازی


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL