آئین هفدهمین سالگرد ناصر عبدالهی (صدای ماندگار جنوب)

هرمزگانی دات نت، آئین هفدهمین سالگرد ناصر عبدالهی (صدای ماندگار جنوب) با رونمایی یادمانی نو از منزل ابدی اش …

29 آذر 1402 – آرامستان بندرعباس قطعه مفاخر /  عکاس : علی آرمان نژاد

 


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL