نکُش حرف بزن به قلم نیک نهاد

http://s3.picofile.com/file/8213341350/UYUYU_Copy.jpg

http://s3.picofile.com/file/8213341484/UYUYU.jpg

 

نکُش ، حرف بزن !

 

هرمزگانی دات نت،  در طولِ یک ماه گذشته ، بندرعباس در حال مخابره ی تصویر تازه ای از خود در رسانه های ایران است ، از اقدام برکت (جوذری) تا فراگیر شدن یک حرکت (جهانبخش) هر دو اقدام داری المانی مشترک است ، خطر کردن . نگارنده قصد مقایسه این دو را ندارد ، چون اساسا هر دو دارای ارزش های منفک از هم هستند اما شاخصه های مشترکی دارند که قابل تحلیل اند . چرا این تصاویر تازه بنظر می آیند ، جریان های اعتراض مردمی در بندرعباس از کجا وارد مرحله ی جدی خود شد ، تحصن و راهپیمایی مردم در اعتراض به جداسازی بخشی از خاک هرمزگان آنقدر تازه و کم نظیر بود که همه را به وجد آورد ، تیترها چیزی شبیه این بود : هرمزگان بیدار شد ، مردم بر خلاف آن چیز در بیرون کاراکترِ هرمزگانی تلقی می شد رفتار کردند ، اعتراض و مطالبه گری نسبت به آنچه حق خطاب می شد. اقدام روز گذشته ی کیانوش جهانبخش بازتاب گسترده ای در میان توده ی مردم داشت ، هر گستردگی قطعا داری المان هایی ست که توسط جامعه موردِ واکنش قرار می گیرد . جامعه می داند جهانبخش در تعریف ِیک رجل سیاسی قرار می گیرد ، وضعیت دوگانه ی مخاطب نسبت به خبر از همین جا نطفه اش بسته شد ، برخی عمل جهانبخش را رفتاری عوام فریبانه دانستند و شمار بیشتری هم بدون در نظر گرفتن کاراکتر سیاسی و گرایش حزبی سیاسی ماهییت ِعمل را مورد واکنش قرار داده و اقدام او را بُرنده و صریح قلمداد کردند . پس از رسانه ای شدن این اقدام نخستین پرسش ها شامل اینها بود : آیا اگر من بودم این کار را می کردم ؟ آیا اگر یک شهروند معمولی چنین کاری می کرد طول موج بازتاب همینقدر بلند بود ؟ آیا اساسا این عمل به درد بخور است ؟ آیا عمل جهانبخش یک اقدام تبلیغاتی بود ؟ و دهها پرسش دیگر؟ با هر متر و معیاری و با هر خطِ فکری اقدام فیزیکی جهانبخش می توانست برای خودش خطر آفرین و نتیجه بهت آوری بهمراه داشته باشد ، کما اینکه شائبه ی برهم زدن امنیت و بدعت سازی را در ذهن حاکمیت ! تقویت کرده و حساسیت را نسبت به خودش افزایش دهد . طبعا هر اقدام ِ شورشی دست آوردهایی با خود دارد ، اما مورد جهانبخش یک نمونه ی ویژه است ، شخصی حقوقی برآمده از میان تصمیم سازان دولتی در مقابل ارگان دولتی دیگر می ایستد ، نه با مصاحبه ای آتشین و تیترهای تند ، بلکه با دست زدن به یک اقدام خطرزا و فیزیکی ، چیزی شبیه اقدام علی ملاقلی پور در ورزشگاه ازادی ، لازم است رفتار جهانبخش بدون عقبه ی ذهنی مورد تحلیل قرار گیرد و بدون خودی زنی و خودی کشی که ما ! هرمزگانی ها به آن شهره ایم (کسی نشنود) درباره اش بنویسیم و بگویم و روزنامه های وزینِ استانی! پیش از اینکه کسان دیگری تیتر و عکسمان کنند خودمان نخستین نفر باشیم ، با حذفِ حُب و بغض های شخصی و کُری های ریشه دار

 

یادداشت : مرتضی نیک نهاد / هرمزگانی دات نت

 

" کیانوش جهانبخش نماینده مردم در شورای شهر بندرعباس در اعتراض به آلودگی پسآب خروجی فاضلاب به دریا روز گذشته ( 29 شهریور) خود را مقابل لوله ی ورودی  فاضلاب در خورگورسوزان قرار داد و پس از آن در جلسه علنی شورای شهر بندرعباس حاضر شد "

 


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL