گزارش تصویری از”گردهمائی نه به انتزاع گاوبندی”۱

http://s7.picofile.com/file/8256124884/Hormozgani7_Copy.jpg

هرمزگانی دات نت، گزارش تصویری از گردهمائی نه به انتزاع گاوبندی فرهنگسرای طوبی – 27 خرداد ماه 95 / عکاس : علی آرمان نژاد

.

http://s6.picofile.com/file/8256118684/Hormozgani7.jpg

http://s7.picofile.com/file/8256119426/Hormozgani16.jpg

http://s6.picofile.com/file/8256119334/Hormozgani14.jpg

http://s7.picofile.com/file/8256119368/Hormozgani15.jpg

http://s7.picofile.com/file/8256119500/Hormozgani18.jpg

http://s6.picofile.com/file/8256119484/Hormozgani17.jpg

http://s7.picofile.com/file/8256117926/Hormozgani23.jpg

http://s7.picofile.com/file/8256119526/Hormozgani19.jpg

http://s7.picofile.com/file/8256119500/Hormozgani18.jpg

http://s6.picofile.com/file/8256119076/Hormozgani11.jpg

http://s6.picofile.com/file/8256123384/Hormozgani21_.jpg

http://s6.picofile.com/file/8256119550/Hormozgani20.jpg

http://s6.picofile.com/file/8256118168/Hormozgani28.jpg

http://s6.picofile.com/file/8256117918/Hormozgani24.jpg

http://s7.picofile.com/file/8256117984/Hormozgani22.jpg

http://s6.picofile.com/file/8256119576/Hormozgani2.jpg

http://s6.picofile.com/file/8256118476/Hormozgani3.jpg

http://s6.picofile.com/file/8256118234/Hormozgani1.jpg

http://s7.picofile.com/file/8256118084/Hormozgani25.jpg

http://s7.picofile.com/file/8256118626/Hormozgani6.jpg

http://s6.picofile.com/file/8256118742/Hormozgani8.jpg

http://s7.picofile.com/file/8256118800/Hormozgani9.jpg

http://s6.picofile.com/file/8256119200/Hormozgani12.jpg

http://s7.picofile.com/file/8256119600/Hormozgani10.jpg

http://s6.picofile.com/file/8256119250/Hormozgani13.jpg

 


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL