یعقوب سلطان اولین افریقایی تباری که حاکم بندرعباس گردید

یعقوب سلطان اولین افریقایی تباری که در سال 1717 میلادی حاکم بندرعباس گردید

http://s8.picofile.com/file/8275446900/soltan_yahghoob1.jpg

 
Yaqub Sultan 1717 – first Afro – iranian governor of Bandar abbas “” Shah Sultan Hasay had 100 black eunuchs overlooking his harem. During the 1600s, eunuchs could be found in the Safavid courts and in the households of other elites. Some achieved high status like Yaqub Sultan, who was made governor of Bandar Abbas in 1717. Culture: Afro-Iranians practice zar or spirit possession. They engage in rituals such as liwat, gowa, and al-nuban to cleanse, appease spirits. The popular Bandari music in southern Iran is of African roots” “”

لطفعلی خان به مقام بیگلربیگی فارس و آذربایجان وسپهسالاری ایران منصوب شده بود و عملیات بر ضد اعراب مسقط را فرماندهی می کرد.گرچه شاه و صدر اعظم او از اینکه کتلار درخواست آنان را پذیرفته بود چندان ناخشنود نبودند،لطفعالی خان از این امر راضی نبود. دربازگشت به بندرعباس یعقوب سلطان یکی از سرکرده های لطفعلی خان همین درخواست را از کتلار کرد.زیرا عرب های مسقط نه تنها بحرین،بلکه جزایر لارک و قشم را نیزتصرف وقلعه هرموز را هم محاصره کرده بودند.هم هلندی ها وهم انگلیسی ها تقاضای یعقوب سلطان را رد می کنند.او از سر ناامیدی بنگاه های تجاری آنان را محاصره می کند تا کشتی های خود را امانت بدهند،ولی سرانجام مجبور به ترک محاصره می شود ولطفعالی خان وی را به خاطر عملیات ظاهرا ً بدون اجازه وی تنبیه می کند،با این همه،لطفعلی خان صراحتا ً اعلام می کند که بر کمک نیروی دریایی آنان اصرار دارد.هلندی ها پاسخ می دهند که شاه سلطان حسین و هم اعتمادالدوله دلایل آنان را برای فراهم نکردن وسایل چنین حمایتی پذیرفته اند و سوال می کنند که چرا مقامات پایین تر به چنین پاسخی رضایت نمی دهند .

هرمزگانی دات نت، انچه در بالا می خوانید از دو منبع مختلف نقل شده که به نقش افریقایی تبارهای ایران پرداخته و در یکی از منابع ،اشاره شده که یکی از انها در سال 1717 میلاری از طرف شاه سلطان حسین ، لقب سلطان دریافت و به حکومت بندر عباس گمارده میشود ، یعقوب سلطان سالها حاکم سیاه پوست بندر عباس بود و در دورانی که بندر عباس و جزایر منطقه مورد حمله حاکمان عمان و قرار داشت ، سعی زیادی برای مقابله با انها ودسیسه های استعمارگران اروپای داشت ، ولی هرگاه از طرف دولت مرکزی و فرمانده انها لطفعلی خان زند ، تنبیه می گردید .

بندر عباس ،هرمزگان و بطور کلی جنوب ایران دارای جامعه چند فرهنگی است ، که نشان دهنده حضور اقوام مختلف در این منطقه می باشد ، در کنار بومیانی که هزاران سال در منطقه بوده و به اقوام دراویدی نزدیک هستند ، اقوام مختلف ایرانی ، هندی ، عرب وافریقایی هم به این جمع اضافع گشته و یک جامعه Multiculturalism بوجود اروده که سالیان سال در کنار هم زندگی کرده اند.

 

ایرانیان آفریقایی تبار

اما انچه می خواهم اینجا بیان نمایم،  برخورد با این مسله است که وقتی ما در باره افریقا تبارهای ایران بخصوص جنوب صحبت می کنیم فورا می رویم سراغ تاثیرات این گروه بر موسیقی و مسله زار ، در ست است که نیمی از موسیقی هرمزگان و بوشهر و ایین زار ، متاثر از حضور افریقای تبارها یا همان افرو ایرانیها ست، ولی نباید نقش آنها در دیگر سطوح مختلف فراموش شود.


در دروان رونق دولت هرموز ، و بعدها در تشکیل گامرون و بندر عباس ، این گروه در زمینه های مختلف جامعه فعال بودند ، که بالاترین انها ، همین یعقوب سلطان است که سالها حاکم بندر عباس بود.
در بخشهای نظامی ، دریانوردی ، تجارت نیز بخوبی رد پای انها را می توان یافت.


بزرگترین قیام اجتماعی در تاریخ خاورمیانه که در دوران خلفای عباسی در سال 255 هجری قمری رویداد ، قیام زنگیان (ثور الزنج ) بود که دهها هزار برده های افریقای ، مشغول در مزار نیشکر در جنوب بغداد تا بصره ، دست به شورش زدند و قیام انها 14 سال بطول کشید ، و توانستند کمر نظام کشاورزی بر مبنای کار  برده ها در منطقه خورد کنند ، قیام بردگان زنگباری تا اهواز پیشرفت ، و هزاران برده ، زنجیرهای اسارت پاره و به جنوب ایران گریختند ، حتی رهبر انها علی بن محمد (صاحب الزنج)  با قرمطیان و یعقوب لیث تماس گرفت تا مشترکا علیه خلیفه وقت ، معتمد عباسی ، قیام کنند .
در کنار موسیقی ، ورزش یکی از میدانهای بود که افریقایی تبارهای ایران همیشه درخشیده اند ، اولین تیم فوتبال جنوب ایران که در ابادان تشکیل شده بود بیش از سه چهارم بازیکنانشان ، بچه های سیاه بودند ، در هرمزگان هم که نقش انها در همه رشتهای ورزشی بخصوص دو میدانی غیر قابل چشم پوشی است ،

غنای فرهنگ ، ما از غنای ترکیب قومی ، ما است ، فرهنگ ایرانی ، عربی ، افریقایی ، هندی و دراویدی ، در کنار هم هویت جنوبی ما ، هرمزگانی ما ، بوشهری ما ، ابادانی ما ،تشکیل می دهند ، به این تنوع و رنگارنگی فرهنگ خویش باید ببالیم ، به  این زندگی مسالمت امیزدر کنار هم و چند فرهنگی خویش باید ببالیم و در حفظ ان و رشد و تداوم و شکوفایی ان بکوشیم.


فرهنگ ما رنگین کمان زندگی است

یادداشت : عبدل گلشن سورو – هرمزگانی دات نت


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL