گزارش تصویری مراسم اختتامیه لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان

 هرمزگانی دات نت، گزارش تصویری مراسم اختتامیه لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان ایران فصل ۹۶-۹۷

  ۳۱ شهریور ماه – زمین ساحلی غدیر بندرعباس / عکاس : علی آرمان نژاد

 

http://s8.picofile.com/file/8307267576/Hormozgani_new_jpg116.jpg

http://s9.picofile.com/file/8307267584/Hormozgani_new_jpg117.jpg

http://s9.picofile.com/file/8307267418/Hormozgani_new_jpg107.jpg

http://s8.picofile.com/file/8307267600/Hormozgani_new_jpg119.jpg

http://s8.picofile.com/file/8307267618/Hormozgani_new_jpg120.jpg

http://s8.picofile.com/file/8307267626/Hormozgani_new_jpg121.jpg

http://s8.picofile.com/file/8307267476/Hormozgani_new_jpg110.jpg

http://s8.picofile.com/file/8307267484/Hormozgani_new_jpg111.jpg

http://s8.picofile.com/file/8307267518/Hormozgani_new_jpg113.jpg

http://s8.picofile.com/file/8307267592/Hormozgani_new_jpg118.jpg

http://s8.picofile.com/file/8307267668/Hormozgani_new_jpg123.jpg

http://s8.picofile.com/file/8307267642/Hormozgani_new_jpg122.jpg

http://s8.picofile.com/file/8307267492/Hormozgani_new_jpg112.jpg

http://s9.picofile.com/file/8307267442/Hormozgani_new_jpg108.jpg

http://s9.picofile.com/file/8307267676/Hormozgani_new_jpg124.jpg


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL