رکورد شکنی جدید آرش احمدی در گینس

هرمزگانی دات نت، بر اساس تاییدیه گینس آرش احمدی طیفکانی سومین رکورد جهانی نگه داشتن توپ روی پیشانی را در شهرستان میناب به ثبت رساند.

آرش احمدی ۳۴ ساله موفق شد با مدت زمان چهار ساعت و ۳۶ دقیقه و ۳۳ ثانیه، رکورد نگه داشتن توپ روی پیشانی به صورت نشسته را در کتاب جهانی گینس جابه جا کند.

پیش از این نیز ورزشکار سوئدی با زمان چهار ساعت و ۹ دقیقه و ۱۲ ثانیه این اینکار را برای خود ثبت کرده بود.
آرش احمدی پیش از این رکورد نگه داشتن توپ روی پیشانی به صورت ایستاده در مدت زمان هشت ساعت و ۴۲ دقیقه و ۱۲ ثانیه در کتاب رکورد‌های جهانی گینس به ثبت رسانده بود.
همچنین وی رکورد روپایی به مسافت ۲۱ کیلومتر و ۲۰۰ متر که در دست ورزشکار انگلیسی بود، را جابه جا کرد.

ثبت رکورد بطور معمول از سوی فرد یا افراد به گینس پیشنهاد داده می‌شود که پس از تست از توانمندی در کتاب یاد شده به ثبت می‌رسد.


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL