یادداشتی از نیک نهاد در رابطه با نمایشگاه سکوت سیال

http://s7.picofile.com/file/8252516300/Hormozgani_banooj1_Copy.jpg

یادداشتی از مرتضی نیک نهاد در رابطه با نمایشگاه نقاشی سکوت سیال ” هادی بانوج ” در تهران

.

http://s6.picofile.com/file/8252516350/Hormozgani_banooj1.jpg

.

 

هرمزگانی دات نت، پس از نخستین مواجه با تابلوهاى مجموعه ی “سکوت سیال” و خوانشِ عناصر تابلوها، با جهانى مواجه مى شویم که از حیات تُهى ست و کنکاش براى کشفِ نشانه هاىِ حیات، امرى بیهوده در جهانِ پدیدار شده بر تابلوهاست. نقاش تصویرى مُردد از پرسوناىِ درونِ تابلوهایش به مخاطب منتقل می کند. مرزِ نزدیکِ میانِ فراموشى و خاموشى. وضعیتى غیرقطعى بر موقعیتِ انسان و طبیعت، بى آنکه بدانى آیا نقاش در پى قضاوتِ تاریخى بر زوالِ انسان در جهان کنونى ست، یا بى آنکه تصمیم بر قضاوت داشته باشد در مقام ناظرِ گزارشگر، قرائتِ خود از جهان معاصر را در برابر مخاطبش قرار می دهد.
با احتساب این نکته که نقاش تلاش کرده از محدوده ى مُعینى نه تنها به آدم ها نزدیک نشود، بلکه دست به پنهان کردن آن ها بزند؛ به گونه اى که تماشاگر در برخورد نُخست با تابلوها باید با مکثى طولانى به کشف اجزا و عناصر موجود و ارتباط میانِ آن ها بپردازد.
آنچه وجود دارد این است که هنرمند از توضیحِ مدلول ها پرهیز مى کند و تنها تصمیم گرفته بر موقعیت پستویى آدم ها رنگ بپاشد، آن گونه که از تلخىِ موقعیت کاسته شود.
آدم هاىِ سکوت سیال که غالباً زن هستند در موقعیتى مسکوت و معناباخته مشاهده مى شوند. ما نه چیزى از موقعیت “به معناى جغرافیا” مى بینیم و نه نشانه اى از موقعیت اجتماعى و فردى آن ها. حذفِ جزییات زائد به قصد اهمیت بخشى به فردیتِ صریحِ انسانى و هم آرایى آن با تکه روزنامه ها، جهانِ مجموعه را به وضعیتى فراوطنى بدل کرده است. همه ى این گزاره ها در شورشِ رنگ ها از مهم ترین مؤلفه هاى این مجموعه به حساب مى آیند.
ضرورتِ درونىِ برآمده از زیست و اقلیم نقاش به ظرفیت بصرى آثار غناى دوچندانى بخشیده است، آن گونه که آثار نشانه هاى مشخصى از اِلمان هاى جنوب _مانند بدویتِ تند و خوش هنگامِ رنگ ها ، بافت و اتمسفر_ را بى آنکه بخواهد تحمیل کند در خود جاى داده و بر وجوهِ اصالت اثر افزوده است.

.

یادداشت : مرتضی نیک نهاد / هرمزگانی دات نت

عکاس : عبدالحسین رضوانی

 

.

.

 

پ ن : نمایشگاه نفاشی « سکوت سیال » شامل آثار “هادی بانوج” از هنرمندان فعال هرمزگانی درگالری هفت ثمر تهران از مورخ 31 اردیبهشت لغایت 5 خرداد برپا می باشد. در این نمایشگاه  20 اثر تکنیک رنگ روغن وکولاژ ، 16 قطعه نقاشی فیگوراتیو و 4 قطعه نقاشی طبیعت  به معرض دید علاقمندان وجود دارد .  تاکنون از این هنرمند چندین نمایشگاه نقاشی و مجسمه سازی در بندرعباس برپا شده است.

.

 

http://s6.picofile.com/file/8252516376/Hormozgani_banooj2.jpg

http://s7.picofile.com/file/8252516384/Hormozgani_banooj3.jpg

 

http://s7.picofile.com/file/8252518076/814402578_127327.jpg

 


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL