آرشاوین – مصاحبه

{ خداحافظ علی زارعی ، سلام آرشاوین }

 گفت و گوی صوتی با علی زارعی و توضیح وی درمورد تغییر نام هنری اش به آرشاوین

آرشاوین – مصاحبه
128
دریـافت

FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL